Pro vyhledávání zpracovaných map použijte OldMapsOnline.org

Výsledky minulého kola soutěže

Zbývající mapy

Zpracovat mapu

Celkové výsledky od počátku projektu

Zbývající mapy

Využití a cíl projektu

Běžní uživatelé internetu mohou pomocí několika málo kliknutí vytvořit přitažlivou 3D vizualizaci starých map v Google Earth a sami překládat mapy přes současné satelitní snímky a porovnat proměny území v čase. Díky spolupráci s dobrovolníky bude možné využít výsledky tohoto projektu i pro další výzkum a zavést vizuální vyhledávání v mapových sbírkách. V budoucnu nebudete muset znát ani přesný název ani jméno autora hledané mapy, postačí jen označit území, případně zpřesnit dotaz údajem na časové ose. Získaná data umožňují zapojení zpracovaných map do mezinárodních vyhledávacích databází jako je například OldMapsOnline.org.

Více informací najdete zde..

Pokud máte dotazy k tomuto projektu nebo ke konkrétním mapám, pošlete email Moravské zemské knihovně, která web spravuje ([email protected]). Pro spojení s ostatními uživateli této technologie a pro účast na diskuzích se připojte na facebookovou stránku: http://www.facebook.com/staremapy.cz.

NAVRCHOLU.cz