Sbírky starých map v České Republice

Digitalizované staré mapy našeho území online

Moravská zemská knihovna v Brně

Univerzita Karlova v Praze

Masarykova univerzita v Brně

Vědecká knihovna v Olomouci

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Západočeské muzeum v Plzni

Městská knihovna v Praze

Historický ústav AV ČR + VUGTK

Laboratoř geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska

Seznam.cz: mapy.seznam.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální

Mapové aplikace České geologické služby

Ministerstvo životního prostředí, Mapový server Portálu veřejné správy

Další zdroje starých map

Mapy Brna – na stránkách Vilema Waltera

Výsledek diplomové práce na ČVUT

Digitalizovaný soubor map tištěných pro Komerční banku v roce 2000

Mapy opevnění z II. světové války

Další odkazy

NAVRCHOLU.cz