Tisková zpráva

Setkání nejaktivnějších dobrovolníků projektu Staré mapy.cz

V pondělí 17. června 2013 v 16:00 proběhne v Mapové sbírce Univerzity Karlovy v Praze na Albertově setkání nejaktivnějších dobrovolníků v projektu Staré mapy.cz, na které jsou srdečně zváni i zástupci médií. Nejaktivnější dobrovolník na němž obdrží cenu - věrnou kopii mapy dle svého výběru. Během několika málo týdnů se 1045 dobrovolníkům podařilo zpracovat téměř devět tisíc map a pomoci tak paměťovým institucím se zpřístupněním digitalizovaných mapových sbírek.

V průběhu projektu mohli uživatelé internetu pomocí několika málo kliknutí vytvářet přitažlivou 3D vizualizaci starých map v Google Earth, sami překládat mapy přes současné satelitní snímky a porovnávat proměny území v čase. Výsledky jejich práce poslouží pro vizuální vyhledávání v mapových sbírkách a bude je možné využít i pro další výzkum. Získaná data tak umožní například zapojení zpracovaných map do mezinárodních vyhledávacích databází jako je OldMapsOnline.org.

Web Staré mapy.cz však nebyl uzavřen, dobrovolníci mohou umístění map dále vylepšovat, postupně budou přidávány další staré mapy. Na přelomu roku potom připravujeme dodání větší dávky starých map spojené s druhým kolem soutěže o nejaktivnějšího dobrovolníka či dobrovolnici. Vylepšený web bude odrážet požadavky na změny, které jsme jsme získali v rámci pilotního provozu od samotných dobrovolníků.

Na programu odpoledního setkání bude krátké slovo vedoucího autorského týmu ing. Petra Žabičky z Moravské zemské knihovny v Brně, který předá nejaktivnějšímu dobrovolníkovi cenu - faksimili mapy, kterou si sám vybral ze zpracovávaných sbírek. Následovat bude diskuze o zkušenostech s používáním webu mezi účastníky a autory projektu. V závěru bude návštěvníkům nabídnuta exkluzivní prohlídka Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK, jedné významnějších kartografických kolekcí ve střední Evropě. Předpokládané délka setkání bude 1 - 1,5 hodiny.

Staré mapy

V projektu Staré mapy (www.staremapy.cz) spojilo své síly devět paměťových institucí usilujících o zvýšení úrovně zpřístupnění digitalizovaných mapových sbírek se stovkami dobrovolníků, jejichž úkolem bylo umístit tyto mapy správně na mapu světa.

Webová aplikace StareMapy.cz pracuje na jednoduchém principu označení stejné lokality na staré mapě v jedné a na současné mapě v druhé polovině obrazovky. K dispozici je i nástroj pro grafické oříznutí ozdobných rámů a ilustrací od vlastní mapy.

Webová technologie pro georeferencování starých map je vytvářena a koordinována Moravskou zemskou knihovnou v Brně ve spolupráci s partnery v rámci projektu TEMAP. Jeho uskutečnění umožnila podpora Ministerstva kultury ČR.

Seznam institucí zapojených do projektu Staré mapy.cz

TEMAP

Projekt TEMAP (Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR) vychází z potřeby paměťových institucí efektivním způsobem zpracovat a zpřístupnit dosud převážně nedostatečně evidované a prezentované mapové sbírky. Jeho cílem je nabídnout volně dostupný soubor softwarových nástrojů a metodik, který umožní zpracování starých mapových děl nejen s ohledem na jejich evidenci, ale i na kartografickou korektnost a atraktivní zpřístupnění laické veřejnosti. Jeho ambicí je propojit technické poznatky kartografie, zkušenosti paměťových institucí a moderní webové technologie.

TEMAP je projektem Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI (DF11P01OVV003). Svoje síly v něm spojila Moravská zemská knihovna v Brně, Univerzita Karlova a Masarykova univerzity a jeho uskutečnění bylo umožněno díky podpoře Ministerstva kultury ČR.
http://www.temap.cz/

Kontakt

Pro bližší informace se obraťte na Petra Žabičku, tel. 541 646 115, e-mail [email protected]

Místo setkání

Přírodovědecká fakulta UK
Mapová sbírka
Albertov 6
128 43 Praha 2
2. patro, dveře č. 216
Zobrazit na mapě

Doprava (tram 6,7,18,24 - stanice Albertov)
z Karlova náměstí tram. linky č. 6, 18 a 24
z Palackého náměstí tram. linka č. 7