Úvod Čechy Morava Slezsko česky | english
Vítejte na stránkách o historických mapách zemí Koruny české!
Najdete zde spoustu informací o historických mapách Čech, Moravy a Slezska, které byly vyhotoveny kartografem jednotlivcem, počínaje nejstarší mapou části území České republiky vydané roku 1518 Mikulášem Klaudyánem. Naopak nejmladší mapové dílo, které lze na těchto stránkách nalézt, je Palackého mapa Čech z roku 1876. Zatím je v databázi 15 nejznámějších mapových děl. Databáze by se však měla stále rozrůstat o další mapy, dokud nebude zcela kompletní.
Mapy jsou rozděleny do tří kategorií podle zobrazeného území na Čechy, Moravu a Slezsko. Vybírat lze v horním menu. Informace k jednotlivým mapám jsou strukturovány podle předem zvolené osnovy: autor, titul mapy, rozměry a měřítko, umělecké ztvárnění, topografie, info o originálu a o jeho kopiích. U všech map se bohužel nepodařilo najít všechny informace nebo grafickou ukázku. Právě grafickým ukázkám map je tu věnována velká pozornost.
Aby bylo možné prohlížet tyto historické mapy v prostředí internetu, bylo nejprve nutné převést analogové mapy do digitální formy. Jako předlohy pro skenování posloužily reprinty originálů. Tyto reprinty byly ve velké míře zmenšeniny originálů, různě kolorované a většinou retušované. Naskenovány byly na velkoformátovém skeneru v rozlišení 500 DPI (dots per inch). V tomto rozlišení jsou všechny detaily v mapě dostatečně čitelné a ostré. Naskenované mapy pak byly uloženy ve formátu TIF (Tag Image File) bez komprese. Pro zobrazení rastrové mapy v tak velkém rozlišení byla jako nejvhodnější a nejdostupnější vybrána aplikace Zoomify. Ta umožňuje provádět s mapou nejběžnější operace skrze webovský prohlížeč bez nutnosti dodatečně instalovat další software či plug-in. Díky sedmero tlačítkům se lze jednoduše přibližovat a oddalovat, pohybovat se všemi směry nebo zobrazit celkový náhled na mapu. Funguje to tak, že výsledný obraz se pokaždé sestavuje z několika malých částí rastrové mapy, takže se nikdy nepracuje s celým rastrem. Zobrazování map by tím pádem mělo být rychlé.
Kvalitní prezentaci I., II. a III. vojenského mapování, Müllerova mapování území Čech a Moravy a prezentaci Stabilního katastru najdete na stránkách Laboratoře geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Náhledy jednotlivých sekcí jsou rovněž prezentovány pomocí aplikace Zoomify.
Jako experiment byla georeferencována do systému JTSK (jednotná trigonometrická síť katastrální) Aretinova mapa Čech (1619) a následně byla uložena do mapserveru. V tomto mapserveru si lze zobrazit několik vektorových vrstev s geografickými daty České republiky s Aretinovou mapou v pozadí. Najdete tu vrstvu s obrysem státních hranic, vrstvu s obcemi nad 5000 obyvatel a vrstvu říční sítě a vodních ploch. Jednotlivým zapínáním a vypínáním těchto vrstev se lze například podívat, která města v mapě odpovídají svojí polohou skutečnosti či do jaké míry se změnilo koryto řeky. Ale jde pouze o experiment a výsledek nejde brát smrtelně vážně :)
Tyto stránky jsou výsledkem diplomové práce na Katedře mapování a geodézie na ČVUT v Praze v roce 2006.
Autorka textu k mapám: ing. Veronika Bělecká
Zpracování webových stránek: Filip Antoš
© Filip Antoš, 2006